Krajské Srdce na dlani 2022

Krajské oceňovanie "Srdce na dlani”

 ksnd-po-original

Ocenenie Srdce na dlani je prejavom vďaky všetkým, ktorí pomáhajú. Chceme ukázať, že dobrovoľníkov/čky si vážime. Cez jednotlivé nominácie rozprávame verejnosti dobrovoľnícke príbehy a prezentujeme komunity a organizácie, kde sa vykonáva dobrovoľnícka pomoc.

Nominovať môže ktokoľvek, kto pozná výnimočnú osobu, organizáciu alebo projekt zasvätený nezištnej pomoci do 10. novembra 2022 cez náš formulár: https://forms.gle/5F9GGP3mDKJC4bMq6 alebo prostredníctvom stránky www.srdcenadlani.sk, na ktorej sú tiež zverejnené všetky potrebné informácie, podmienky nominovania a nominačné hárky pre jednotlivé kraje.

— CHCEM NOMINOVAŤ —

Slávnostné oceňovanie sa uskutoční 5. decembra 2022 v Prešove.

Ocenenie “Srdce na dlani” sa udeľuje pri príležitosti “Medzinárodného dňa dobrovoľníkov” a “Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov” .

Navrhovatelia si môžu vybrať jednu z nasledujúcich kategórií:

 • Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v Prešovskom kraji

 • Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí

 • Koordinátor/ka dobrovoľníkov/čok

 • Dobrovoľnícka skupina

 • Dobrovoľnícky projekt/program

 • Podpora dobrovoľníctva

 • Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc

 • Mimoriadne ocenenie

V roku 2021 sme prijali rekordný počet nominácií.

Za rok 2021 sme prijali celkovo 39 nominácií, čo je zatiaľ najvyšší počet nominácií na ocenenie “Krajské Srdce na dlani” za 20 rokov.  

Z dlhodobého hľadiska počet nominácií na ocenenie stúpa, čo je pozitívny signál, že dobrovoľníctvo sa v našom kraji teší čoraz väčšej podpore verejnosti, že ho ľudia vnímajú a dokážu oceniť. 

Medzi 39 nomináciami bolo 24 nominácií jednotlivcov a 15 sa týkalo skupín a organizácií (z toho jedna firemná nominácia). Najviac nominácií sme obdržali z okresu Prešov (21), druhý najvyšší počet z okresu Stará Ľubovňa (5) a ďalšie prišli z okresov Bardejov, Sabinov, Poprad, Vranov nad Topľou a Humenné. Medzi nomináciami jednoznačne dominovali dobrovoľnícke aktivity v sociálnej a zdravotnej oblasti , mnohé súviseli s rozvojom komunity.

O ocenených rozhodla nezávislá 10 členná hodnotiaca komisia.

Hodnotiaca komisia nakoniec hodnotila 38 nominácií (jednu nomináciu nominovaný stiahol) v siedmich kategóriách (v kategórii dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí nebola hodnotená žiadna nominácie). Najviac nominácii, až 11, bolo hodnotených v kategórii “DLHODOBÁ DOBROVOĽNÍCKA POMOC”. 

Ocenili sme 12 inšpiratívnych dobrovoľníckych príbehov. 

V kategórii DOBROVOĽNÍK a DOBROVOĽNÍČKA pomáhajúci/a v Prešovskom kraji:  

 • MARTIN DAVID  z Vranova nad Topľou za osvetovú činnosť vo väzniciach so svojou kapelou LEHA, osvetovú činnosť a prácu s mládežou v rómskych osadácha a distribúciu oblečenia chudobným v spolupráci s charitou.

 • MARIKA SMREKOVÁ  zo Starej Ľubovne, ktorá založila a následne desať rokov dobrovoľnícky pripravovala medzinárodný, neskôr komunitný festival UM UM, ktorého výsledkom bola v poslednom ročníku funkčná Komunitná klimatická záhrada, ktorá slúži širokej verejnosti.  

V kategórii dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí: 

V tejto kategórii neboli prijaté žiadne nominácie. 

V kategórii KOORDINÁTOK/KA DOBROVOĽNÍKOV/ČOK v Prešovskom kraji:

 • PAULÍNA VITOVIČOVÁ  zo Starej Ľubovne za profesionálnu koordináciu medzinárodných dobrovoľníkov na Slovensku v rámci programov PEACE CORPS, Mládež, Mládež v akcii a Erasmus+, a tiež za prípravu a realizáciu Dňa dobrovoľníkov na lokálnej úrovni.

 • KAMILA ŽILÁKOVÁ  z Prešova za dobrovoľnícku koordináciu šikovných žien hlavne z východného Slovenska, ktoré háčkujú a štrikujú pre predčasne narodené deti v rámci projektu Pomáhame srdcom v OZ Malíček.  

V kategórii DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA v Prešovskom kraji: 

 • TÍM JÁNA DUDÁŠA  z Popradu, za dobrovoľnícke aktivity v rámci myšlienky „Konaj dobro a dobro sa Ti vráti“ v čase tvrdých protipandemkických opatrení, kedy tím varil a piekol pre ľudí z prvej línie a rôzne organizácie či zariadenia. (od januára 2001)

 • SKUPINA ŠTUDENTOV zo SŠJH a gymnázia v Bardejove , ktorú tvorili dvaja štvrtáci Spojenej odbornej školy (Bohuslav Moravec, Matúš Ceľuch) a štvrtáčka gymnázia (Kristína Bertová), dnes už absolventi, ktorí pomáhal v nemocnici a štátnej karanténe počas pandémie na Slovensku.

V kategórii DOBROVOĽNÍCKY PROJEKT/PROGRAM v Prešovskom kraji:

 • ČAVARGY - obnova LODENICE SIGORD -projekt, ktorý navrátil život a pôvodnú myšlienku kedysi veľmi obľúbenej a navštevovanej lodenici v rekreačnej oblasti Sigord, ktorá rokmi chátrala.

 • RECYVECI , projekt troch sestier z Bardejova, ktorý finančne pomáha slovenským rodinám v núdzi recykláciou oblečenia, v septembri 2021 sumou 500€ obdarovali už desiatu rodinu. 

V kategórii PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA v Prešovskom kraji: 

 • MLADÍ PATHFINDERI - mladí dobrovoľníci z Klubu Prieskumník - Pathfinder o.z., ktorí pre deti a mládež organizujú aktivity skautského typu a vedú ich k dobrovoľníctvu.  

V kategórii DLHODOBÁ DOBROVOĽNÍCKA POMOC v Prešovskom kraji: 

 • MIROSLAV VRÁBEĽ zo Starej Ľubovne, ktorí už sedem rokov organizuje pre hendikepované deti z Domu sv. Anny benefičné podujatie, ktorého výťažok putuje na kúpu dôležitých prístrojov a zariadení. 

 • LUCIA HOVANCOVÁ z Lipian, ktorá vyše sedem rokov dobrovoľnícky slúžila ako zodpovedná osoba za eRko vo farnosti Kamenica a 11 rokov sa venovala programu Dobrá novina.  

V kategórii MIMORIADNE OCENENIE v Prešovskom kraji: 

 • MILAN KRAJŇÁK  z Hencoviec, ktorý pomáha finančne, morálne a materiálne mnohým rodinám s chorými deťmi, matkám a otcom vychovávajúcim svoje deti sami a pravidelne týždenne navštevuje päť opustených detí, ktorých sa ujala náhradná mama. 

Odovzdávanie ocenení prebehlo v náhradnom termíne

Odovzdávanie ocenení “Krajské Srdce na dlani” za rok 2021 sťažila pandemická situácia. Ocenenia sme odovzdali v náhradnom termíne 10.2.2022 v klube Stromoradie. Celým programom sprevádzal herec a moderátor z divadla PORTÁL Lukáš Maťufka. Sprievodný hudobný program umelecky podporili gitaristi DUO FARSA  (Dušan Onody a František Godla), ktorí prítomných “zahriali” ohnivým pop flamencom a známa prešovská skupina HRDZA, ktorej autorské piesne spájajú slovenský a slovanský folklór so súčastnosťou. Všetci účinkujúci sa počas večera sami stali “dobrovoľníkmi” keďže vystúpili na podujatí bez nároku na honorár a dobrovoľníkom tak vyjadrili svoju podporu a uznanie.

Záštitu nad podujatím“Krajské Srdce na dlani 2021” na úrovni Prešovského kraja prevzali predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Kto nám umožňuje oceňovať. 

Srdce na dlani je podujatie je podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Partnerom podujatí vo všetkých krajoch je Platforma dobrovoľníckyh centier a organizácií a CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum. Záštitu nad oceňovaním na úrovni krajov prevzal splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.