Náš tím

gergartova-original

Mgr. Petra Gerhartová

predsedníčka PDC - o.z.

Predsedníčka PDC - o.z. a členka Rady PDC - o.z. Má na starosti rozšírenie projektového tímu, jeho riadenie, vytváranie nových projektových aktivít, dobrovoľníckych programov a ustálenie činností v dobrovoľníckom centre. Jej cieľom je prehĺbiť spoluprácu s mestom Prešov a mimovládnymi organizáciami v Prešovskom kraji. S dobrovoľníkmi i organizáciami chce budovať vzťahy založené na osobnom prístupe. Vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu na Karlovej univerzite v Prahe. Niekoľko rokov pracovala v spoločnosti Deloitte Advisory s.r.o., kde mala na starosti riadenie projektov a tímu v oblasti poradenstva pre zákazníkov z verejnej správy, finančného sektora, energetiky atď. Popri práci dobrovoľníčila v zariadení pre seniorov a Centre pre obnovu rodiny.

PhDr. Dušan Demčák, PhD

podpredseda PDC – o.z.

Dlhoročný starosta obce Zlatá Baňa. Po 22 rokoch sa vzdal tejto funkcie a vymenil ju za službu v sociálnej oblasti. Od 1. mája 2016 vedie Zariadenie pre seniorov Harmónia v Prešove na Cemjate. Je dlhoročným predsedam rady RVC Prešov, čo je Asociácia vzdelávania samosprávy. Pôsobil aj ako odborný asistent na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava – Nové Zámky, VS zdravotníctva s SP sv. Alžbety v Bratislave v rokoch 2007/2008.rohunova-original

Denisa Rohunová

koordinátorka dobrovoľníkov
a dobrovoľníckych programov

Koordinátorka dobrovoľníkov a dobrovoľníckych programov. Študovala slovenský jazyk a estetickú výchovu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Po ukončení štúdia pracovala ako administratívna pracovníčka na mestskom úrade v Michalovciach. Ako dobrovoľníčka už popri štúdiu aj počas materskej dovolenky pomáhala v charite a mala blízko k pomoci deťom a podpore dobrovoľníckych projektov. V Prešovskom dobrovoľníckom centre sa na dobrovoľníctvo pozrie z druhej strany a bude koordinovať dobrovoľníkov.

profil_foto_haj_2016-original

Bc. Juliana Hajduková

členka Rady PDC - o.z.

Zakladajúca členka Rady PDC – o.z. od r. 2008 a predsedníčka PDC - o.z. do 03'2021. Absolventka PU v Prešove, študijný odbor pedagogika na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte. Štúdium ukončila v roku 2009. V roku 1996 ukončila City Univerzity Bratislava, odbor životné prostredie. Profesionálnu činnosť zamerala na dobrovoľníctvo (od r. 1987), environmentálnu výchovu, neformálne vzdelávaniu v oblasti projektového manažmentu a manažment dobrovoľníctva.

Profesnú kariéru ukončila v 2012 v neziskovej organizácie SAIA, n.o. Bratislava, kde pôsobila od roku 1997. Svoju angažovanosť prejavila aj ako členka a spoluzakladateľa viacerých MNO, poradných orgánov, či komisií a ako hovorkyňa Krajského grémia Prešovského kraja. Svoje skúsenosti z oblasti dobrovoľníctva uplatňuje pri angažovanosti mladých ľudí a posilňovaní statusu dobrovoľníctva v Prešovskom kraji.

hanefoto-original

PhDr. Marta Hanečáová, PhD

členka Rady PDC - o.z.

Riaditeľka Centra voľného času v Starej Ľubovni, ktorá sa profesionálne venuje práci s mládežou a neformálnemu vzdelávaniu. Je lektorkou, projektovou manažérkou so skúsenosťou na lokálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Dokáže viesť a sieťovať vieceré skupiny ľudí z dôrazom na skupinu mladých ľudí.

Realizovala lokálne i medzinárodné projekty, pôsobila ako medzinárodná školiteľka EDS, pričom CVČ je prijímajúcou i vysielajúcou organizáciou pre Európsku dobrovoľnícku službu, dnes EZS. Erudovaná pracovníčka, ktorá v PDC nápomocná za prenos inovácií pri práci s mládežou a medzinárodnú spoluprácu.

ankasucha-original

MVDr. Anna Suchá

členka Rady PDC

Aktuálne riaditeľka Centra sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove. Svoju angažovanosť v dobrovoľníctve prejavuje hlavne pri práci s deťmi, mládežou a dospelých s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ale aj pri klientov zo sociálne znevýhodneného prostredia. V tíme pôsobí ako odborný radca pre podmienky plnohodnotného začlenenia ľudí s postihom do spoločnosti a vytvárania prostredia, v ktorom dokážu naplniť svoje potreby a túžby.

nicel_2018-original

Mgr. Nicole Fuchsová

členka revíznej komisie PDC - o.z.

Vyštudovala andragogiku, odbor Sociálna práca na FF Prešovskej univerzite. Od roku 2000 pracuje v mimovládnom neziskovom sektore. Od r. 2006 vykonávala externe konzultačnú a asistenčnú činnosť pre prijímateľov finančnej podpory na projekty zo zdrojov Európskej únie z rôzneho sektora.

V poslednom čase sa venuje téme rodovej rovnosti, podpore ženám v krízových situáciách. Pôsobila v OZ Prešovské občianske fórum, v Záujmovom združení žien Mymamy. Momentálne pracuje ako projektová manažérka.

Mária Čuchtová

členka revíznej komisie PDC - o.z.

Absolventka Gréckokatolíckej Bohosloveckej fakulty PU, odbor mediátor/probátor. Pôsobenie: starostka obce Miklušovce, predsedníčka ZRCR ČH – mikroregiónu Čierna hora, štatutár Klastra Šariš, podpredsedníčka SPOD – Spolok pre obnovu dediny, aktívna členka OZ SAPIO, člen VIPA.SK - Vidieckeho parlamentu Slovenska.

Venuje sa rozvoju cestovného ruchu na vidieku, deťom a mládeži v rámci aktivít IUVENTY, aktívne je zapojená do projektu "Mládež v regiónoch". V rámci OZ SAPIA sa podarilo vytvoriť v obci Miklušovce veľa atraktivít a v súťaži Dedina roka obec získala dvakrát ocenenie v r. 2011 "Dedina ako pospolitosť" a v roku 2017 "Dedina ako maľovaná".