O nás

  bannery_newsletter-original

Prešovské dobrovoľnícke centrum – OZ (PDC – O.Z.) je otvoreným združením občanov, skupín a organizácií (fyzických a právnických osôb), založené v záujme vytvárania podmienok aktívnej účasti mladých ľudí, ale aj širokej verejnosti, na zlepšení života obyvateľstva v regióne Prešovského kraja.

Kto sme

Sme občianske združenie, ktoré chce ľuďom ukázať, že dobrovoľníčenie má na dosah ktokoľvek. Chceme, aby sa dobrovoľníctvo stalo prirodzenou súčasťou našich životov v Prešovskom kraji. Našimi aktivitami sa tak snažíme myšlienku dobrovoľníctva dostať k širokej verejnosti. Spolupracujeme s mnohými organizáciami, ktoré potrebujú pomoc a vyhľadávame pre nich dobrovoľníkov. Prepájame tých, ktorí chcú pomáhať s tými, ktorí to potrebujú.  Veríme, že tak zlepšujeme život obyvateľov v Prešovskom kraji.

Čo ponúkame

●      Pre jednotlivcov

  • Vyhľadávame ľudí v každom veku a motivujeme ich k dobrovoľníctvu.
  • Zaškoľujeme nových dobrovoľníkov.
  • Komunikujeme s dobrovoľníkmi, usmerňujeme ich a radíme im v ich možnostiach, právach, povinnostiach a etických zásadách.
  • Prepájame dobrovoľníka s konkrétnou organizáciou, projektom alebo príležitosťou, v ktorých môžu pomáhať.

●      Pre organizácie

  • Vyhľadávame a sieťujeme organizácie, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú alebo by chceli pracovať.
  • Organizácie v Prešovskom kraji podporujeme, zaškoľujeme a v prípade potreby im poskytujeme konzultácie.

5 dôvodov, prečo sa stať dobrovoľníkom

1.     Pomôžete tam, kde to potrebujú
2.     Získate cenné skúsenosti, prax v rôznych oblastiach dobrovoľníctva a rozšírite si obzory
3.     Spoznáte nových ľudí, nájdete priateľstvá a získate cenné kontakty
4.     Zmysluplne strávite svoj voľný čas
5.     Získate super pocit z pomoci a dobrého skutku 

5 dôvodov , prečo by organizácie mali využívať pomoc dobrovoľníkov

1.     Získate konkrétnu pomoc pre vašu organizáciu s vecami, na ktoré nemáte čas
2.     Získate nových podporovateľov a spolupracovníkov
3.     Rozšírite povedomie o svojej organizácii
4.     Zlepšíte svoje manažérske zručnosti a naučíte sa nové veci
5.     Motivujete ľudí k dobrým skutkom

 

Naše aktivity

Service learning

V spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií organizujeme školenia na Service learning. O čo ide? Prinášame nový spôsob práce s mladými dobrovoľníkmi, ktorý sa priamo zameriava na ich potreby a rozvoj. Dôvodom, pre ktorý sa mladí ľudia rozhodnú zapojiť do dobrovoľníctva, je príležitosť naučiť sa niečo nové, skvalitniť a zlepšiť svoje zručnosti a rozvinúť kompetencie, ktoré využijú v ďalšom osobnom a pracovnom živote. Service learning je stratégia práce s dobrovoľníkmi, ktorá sústreďuje pozornosť práve na rozvoj mladej osobnosti, posilnenie motivácie mladých ľudí a ich dlhodobé zotrvanie v organizácii.

Krajské Srdce na dlani

Každý rok organizujeme oceňovanie dobrovoľníkov – jednotlivcov, ale aj skupiny dobrovoľníkov, koordinátorov či dobrovoľnícke projekty. Oceňovanie má 20-ročnú tradíciu. Našim cieľom je zviditeľňovať dobré skutky a motivovať tak ďalších. 

Dobrovoľnícky program Spojivko

Spojivko je individuálny dobrovoľnícky program, v ktorom dobrovoľníci pomáhajú s doučovaním a mentoringom detí a mladých zo sociálne znevýhodneného prostredia. Hlavnou myšlienkou programu je individuálne doučovanie, kamarátsky vzťah a trávenie voľného času.

  Týždeň dobrovoľníctva

Slovensko sa každý rok na 7 dní mení na krajinu dobrých skutkov. Počas Týždňa dobrovoľníctva, si môžete vybrať z množstva dobrovoľníckych aktivít. V rámci nich môžu dobrovoľníci nezištne pomôcť organizáciám v jednotlivých krajoch Slovenska. V prešovskom kraji organizujeme toto pdujatie práve my.

Prešovské dobrovoľnícke centrum - o.z. splnilo právne podmienky k registrácii a registrácia prebehla v roku 2008 formou občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR. Aktívna činnosť sa vyvíjala od prelomu rokov 2004/2005, pričom myšlienka zastrešovať dobrovoľnícke aktivity v meste sa zrodila na pôde SAIA Prešov, n.o. z dôvodu organizačných zmien v nej.

PDC - o.z.   je  členom  Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií od roku 2011. Viac informácií o Platforme DCaO nájdete v časti členovia, partneri..

Dobrovoľnícky newsletter

Vyplňte formulár a prihláste sa na odber našich noviniek. Majte stále prehľad o najnovších dobrovoľníckych príležitostiach, ale aj o užitočných informáciách a možnostiach vzdelávania pre jednotlivcov i organizácie. 

Naše doterajšie newslettre si môžete pozrieť tu: