Organizácie

Ste nezisková organizácia a hľadáte dobrovoľníka? Kontaktujte nás a napíšte nám:.

  • akú pozíciu chcete obsadiť
  • čo od neho očakávate
  • čo mu ponúkate
  • či ide o jednorázovú alebo dlhodobú pozíciu

Vyplňte nasledujúci formulár a vašu požiadavku zverejníme v aktualitách. Napíšte nám aspoň 10 dní pred akciou.  


Hľadáme dobrovoľníkov

Ak máte otázky a podnety, kontaktujte nás  

Na území mesta Prešov pracuje veľké množstvo mimovládnych neziskových organizácií (MNO) pôsobiacich v rôznych oblastiach nášho života. Len v oblasti práce so seniormi a zdravotne postihnutými občanmi pôsobí v metropole Šariša približne 70 MNO.  Svoje služby však poskytujú aj ďalšie mimovládne organizácie. Venujú sa menšinovým ohrozeným skupinám, rôznym sociálnym problémom, obhajobe ľudských práv alebo prierezovo reagujú na potreby spoločnosti a pomáhajú tam, kde iné inštitúcie nevedia reagovať flexibilne.

 Niektoré mimovládne neziskové organizácie už mnoho rokov spolupracujú v neformálnom zoskupení SYNAPSIA, zdieľajú a vymieňajú si informácie – spolupracujú  v prospech efektívnejšej sociálnej pomoci občanom mesta Prešov. Synapsia pôsobí na území mesta Prešov od roku 2007 ako neformálne združenie organizácií a jednotlivcov, ktorých činnosť je zameraná na rôzne formy sociálnej pomoci a prácu s rodinami, deťmi a mládežou v ohrození.  Potreba predstaviť verejnosti práve tieto MNO, je reakciou na vyhodnotenie I. etapy pandémie COVID-19. Všetky tieto MNO totiž pracovali a pomáhali počas ťažkého obdobia pandémie a aj v budúcnosti plánujú pokračovať vo svojich aktivitách.

Novovzniknutá Pomáhajúca databáza MNO pôsobiacich v meste Prešov (viď príloha dole) nereflektuje na všetky sociálne potreby každého obyvateľa mesta, ani neodráža pôsobnosť všetkých registrovaných organizácií na území mesta Prešov.  Jej aktualizáciu vnímame ako nevyhnutnú časť činnosti Synapsie, ktorá aj v budúcnosti plánuje pôsobiť ako garant zverejňovania nových pomáhajúcich mimovládnych organizácií pôsobiacich v meste Prešov.  Pravidelnú aktualizáciu databázy (v minimálnom rozsahu dva krát ročne) vnímame ako zvyšovanie poskytovania kvality sociálnych služieb a ich dostupnosti pre všetkých potencionálnych klientov, ktorý potrebujú našu pomoc.