Dobrovoľníci pre Svidník - Svidník pre dobrovoľníkov

Dobrovoľníci pre Svidník - Svidník pre dobrovoľníkov

Rok 2019

„Dobrovoľníci pre Svidník – Svidník pre dobrovoľníkov“

            Projekt „Dobrovoľníci pre Svidník – Svidník pre dobrovoľníkov“ získal finančnú podporu Nadácie VÚB v rámci grantovej výzvy Pomôže svojej komunite.  Aktivity projektu boli realizované v areáli nemocnice vo Svidníku od apríla 2019 do 30.10.2019.

Za pomoci zamestnancov nemocnice, dobrovoľníkov pôsobiacich v nemocnici a žiakov základných a stredných škôl sme revitalizovali priestor tak, že sme odstránili náletové dreviny, dosadili kríky a malé ihličnany, trvalky, okrasnú kôru, vytvorili sme dekoračné predmety do areálu, spestrili prístupový chodník a osadili záhradný nábytok. Pridanou hodnotou zóny sú osadené tabule(4) informujúce pacientov o organizáciách sociálneho typu pôsobiacich v meste Svidník.

            Prví aktívni dobrovoľníci sa zapojili do projektu v letných mesiacoch. Príležitosť byť dobrovoľníkom vo svidníckej nemocnici využili žiaci 9. A ročníka ZŠ ul. Komenského vo Svidníku. .  Následne študenti gymnázia na Konštantinovej ulici v Stropkove  pomáhali s úpravou staršieho kvetinového záhona, ktorému sme dali nový, pútavejší vzhľad. V dobrovoľníctve nezaostávali ani  zamestnanci nemocnice. Do plánovaných aktivít sa zapojilo celkovo 102 dobrovoľníkov z radov spomínaných žiakov, študentov a zamestnancov.  Vedenie nemocnice vynaloží úsilie, aby  toto snaženie nebolo ojedinelé, ale v rozvoji areálu sa bude pokračovať.   Výsledky vzájomného snaženie dobrovoľníkov dokumentujú fotografie. Veľká vďaka patrí Nadácií VUB, ktorá finančne podporila našu myšlienku sumou 1.080 €. ĎAKUJEME .