KRAJSKÉ SRDCE NA DLANI 2019

KRAJSKÉ SRDCE NA DLANI 2019

Rok 2019

Prešovské dobrovoľnícke centrum, o.z. už po 18.-ty krát pripravilo slávnostné stretnutie TOP dobrovoľníkov Prešovského kraja, ktorí opäť rozšíria vzácnu skupinu ľudí, zapísaných do pomyselnej kroniky nositeľov ocenenia" Krajské srdce na dlani 2019".  Doposiaľ bolo ocenených 119 nominovaných.

V roku 2019 prišlo 27 návrhov, pričom hodnotiaca komisia vyberala z 25 nominácií, ktoré splnili podmienky štatútu. Ocenenia si prevzalo 8 nominovaných, pričom hodnotiaca homisia udelila aj 3 mimoriadne ocenenia. Ich príbehy nájdete v bulletíne, ktorý je v prílolhe.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 10. decembra 2019  v reštaurácii SORAYA, na Levočskej 2 v Prešove. Príjememnú atmosféru vytvorila známa speváčka ľudových piesni pani Vierka Horňáková s doprovodom. V závere prisla detská folklórna skupina Šarišske šintire. Vystupujúci obohatili podujatie bez nároku na odmenu. Vrelá vďaka im za to. Poďakovať chceme aj tvorcom plakety, ktorá vzišla z rúk klientiek Zariadenia pre seniorov "Náruč" v Prešove, čo je viac ako obdivuhodné. Pracovali pod vedením pani Anky Hirkovej.

Mimoriadne nás teší, že záštitu nad podujatím v aktuálnom ročníku prevzali Mgr. Martin Giertl, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a predseda PSK PaedDr. Milan Majerský. Považujeme to za silný signál smerom k verejnosti, že aj práca, ktorá prináša ľuďom iné, než finančné benefity, je dnes rovnako potrebná a hodnotná.

 „Jedinečná atmosféra, ktorú každoročne sprevádza udeľovanie ocenení Krajské srdce na dlani nás zakaždým utvrdzuje v tom, že aj keď majú ľudia silnú vnútornú motivácie pre dobrovoľnícku činnosť, aj symbolické poďakovanie a vzájomné zdieľanie s inými, podobne zmýšľajúcimi jednotlivcami, či skupinami, je pre nich mimoriadne cennou udalosťou a povzbudením do ďalšej práce“, skonštatovala pre novinárov Bc. Juliana Hajduková, predsedníčka PDC

Fotografom bol Peter Bašala, ĎAKUJEME.

Poďakovanie patrí partnerom a podporovateľom : Platforme DCaO; Mestu Prešov; Prešovskému samosprávnemu kraju; Úradu splnomocnenca vlády SR pre ROS; Iuvente, Slovenskému inštitútu mládeže a hlavne MŠVVaŠ SR.

 

Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.