Ochutnávka dobrovoľníctva

Ochutnávka dobrovoľníctva

Rok 2019

Prešovské dobrovoľnícke centrum, n.o.  sa podujalo zorganizovať konferenciu „Ochutnávka dobrovoľníctva“, ktorej cieľom je posilnenie záujmu o dobrovoľníctvo hlavne medzi študentmi SŠ, VŠ, ale aj širokej verejnosti. Úlohou viacgeneračného dialógu je poznať motivácie mladých, ale zároveň hovoriť so skúsenými lídrami, aké sú bariéry a vízie v dobrovoľníctve. 

Očakávame, že to následne pomôže zvýšiť počet aktívnych dobrovoľníkov v meste Prešov, ale aj mimo neho. Vytváraním atraktivnych ponúk pre dobrovoľníkov a posilní to vytváranie vhodných podmienok, ktoré pre dobrovoľníkov organizácie pripravujú. Výstupy poskytneme mestu Prešov ako relevantný zdroj inšpirácie pre ďalšie zlepšenie podmienok pre rozvoj dobrovoľníctva. Rovnako výstupy a odporúčania zašleme ďalším relevantným partnerom.

Veľmi si vážime, že téma dobrovoľníctva v meste Prešov neostáva bez odozvy a projekt PDC, o.z. poslancov mesta Prešov zaujal a podporili projekt sumou 780 €. Rovnako oceňujeme a ďakujeme pani Ing. Andrei Turčanovej , primátorke mesta Prešov za jej aktívny záujem o prácu a podporu Prešovské dobrovoľnícke centrum, n.o. Pozvánku na podujatie nájdete v prílohe.

Inšpiratívna konferencia zaujala skoro 60 účastníkov a to zväčša mladých ľudí. Radi by sme vás informovali s výstupmi z tejto konferencie, ktorej progra bol rozdelený do III. blokov.  V úvode mládežníckej konferencii bolo vydaných 45 dotazníkov s piatimi otázkami. Vrátilo sa 32 ks vyplnených dotazníkov. Z uvedeného počtu prevažovali respondenti do 30 rokov v počte 26 dotazníkov. Odpovedajúcich nad 30 rokov bolo 6. So zisteniami sa radi podelíme, v prílohe nájdete tieto zistenia. Rovnako sú v prílohe výstupy z III. bloku konferencie na ktorých pracovali lídri MNO, ale aj iné zainteresované osoby.  

Dokument o TOP organizáciách, ktoré môžu byť príkladom pre ostatných bol súčasťou konferencie si pozrite tu : https://vimeo.com/filmaproduction/review/362078227/b5951fb792