Týždeň dobrovoľníctva

Týždeň dobrovoľníctva

Rok 2020

Týždeň dobrovoľníctva je národná kampaň s cieľom posilniť motiváciu nerozhodnutých a pre viacerých pripraviť priestor na zapojenie sa do zaujímavých dobrovoľníckych aktivít. V tejto kampani nemôže chýbať ani krajské mesto Prešov.

Mesto Prešov je 3-tie najväčšie mesto v SR, kde sa sústreďuje rozvoj. Je preto dôležité aj naďalej posilňovať informovanosť o dobrovoľníctve a vytvoriť hlavne mladým podmienky pre zapojenie sa do služby pre iných.

Vytvorenými dobrovoľníckymi aktivitami posilníme spoluprácu organizácií a mladých ľudí z rôznych komunít. Posilníme tak kompetencie mladých, ktoré nadobudnú dobrovoľníckou činnosťou ako vhodnú formu posilnenia zručností potrebných pre ich osobný i pracovný život. V priebehu týždňa od 16.09. – 22.09.2020 očakávame zapojenosť 120 dobrovoľníkov ako primárnej cieľovej skupiny, sekundárne zapojíme ďalších 300 občanov.

Veríme v úspešný 13 ročník aktivity, ktorá bude prioritne zameraná na „tiché“ cieľové skupiny: seniorov, ľudí s postihom.

Táto myšlienka bola podporená dotáciou z mesta Prešov vo výške 930,- €  z dotácie sociálnej oblasti. 

Čo sa nám podarilo ?

Tento 13-ty ročník Týždeň dobrovoľníctva bol oveľa náročnejší ako v minulosti a to vzhľadom na meniace sa pandemické podmienky. TD je stále výzvou pre tých, ktorým sa zatiaľ nepodarilo stať sa dobrovoľníkom. Vieme, že akcia má význam, pretože každoročne sa pripoja ďalší, noví dobrovoľníci. Ani v tomto roku tomu nebolo inak.

V meste Prešov privítalo 13 subjektov 223 dobrovoľníkov na vopred avizované činnosti a tieto výsledky považujeme sa vynikajúce. Prevažne išlo o úpravu exteriéru v sociálnych zariadeniach – hrabanie lístia, zber ovocia, údržba bylinkových záhonov. Realizovala sa výroba užitočných drobnosti, ktoré následne organizácie ponúkajú na predaj, či propagáciu. Realizovala sa aj príprava materiálu na ďalšiu terapeutickú činnosť. Úspešný bol aj športový deň, ale aj čistenie okolia KC RI, n.o. na Tehelni.  Dve organizácie svoje aktivity zrušili aj napriek tomu, že záujem zo strany dobrovoľníkov bol, bola veľká škoda.  Všetky vynaložené prostriedky boli hospodárne využité a vyúčtované v súlade so zmluvou.